Aanvullingen maatregelen corona Geplaatst 4 augustus 2020

Off

Beste allemaal,                                                                             

Veghel,  2 augustus 2020

Allemaal weer heel hartelijk welkom, ook namens de overige bestuursleden, Diny, Annie, Marietje en Thea via deze mail over wanneer is er een goede opening voor ons nieuwe seizoen van Veghelse Vrouwen Organisatie na een aantal lange en onrustige maanden.

Aanvullingen maatregelen corona
Ook wij, het bestuur van Veghelse Vrouwen Organisatie, blijven de persconferenties van Mark Rutte en zijn team met aandacht volgen en kijken we steeds hoe we met de versoepelingen om kunnen gaan binnen onze vereniging.

Met de laatste versoepelingen van het kabinet op ons netvlies geven wij hieronder onze adviezen op de officiële regels.

Om te beginnen snappen we hoe jullie verlangen om weer naar georganiseerde bijeenkomsten van onze vereniging te gaan in het najaar. Wij zouden ook niets liever willen! Het is daarbij ontzettend lastig dat je wel weer dicht op elkaar in een vliegtuig mag zitten, maar bij een bijeenkomst nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar moet houden.

Daarbij is het goed om door bestuur, maar ook door de leden goed na te denken over het organiseren van bijeenkomsten. Zoals premier Rutte ook alsmaar benadrukt: we hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid in het maken van keuzes. Belangrijk is dat iedereen goed in de gaten houdt hoe maatregelen uitwerken en wat in onze situatie het beste is.

Wat gaan we doen.

We staan voor een berg, die momenteel nog niet te overzien is. Jij kiest hoe je daarmee omgaat. Ga je de berg beklimmen en gebruik je je doorzettingsvermogen, je enthousiasme en je energieke levenshouding om de top te bereiken? Of neem je de slingerpaden die telkens worden aangegeven om er op een gegeven moment boven uit te komen? Of wacht je af, en zie je wel waar het naar toegaat?

Welke keuze je ook maakt, laat je nimmer door de negatieve berichten beïnvloeden. Laat het je eigen keuze zijn, de komende periode bestaat elke keer weer uit het maken van een keuze. Kies dan datgene wat bij jouw levensstijl, bij jouw karakter past. Maak de keuze vanuit je hart, en betrek je verstand erbij om het te verwoorden.

Vanaf 1 september zijn bijeenkomsten tot 100 personen weer toegestaan. Echter onze huidige locatie, “De Lapvoet”, geeft door deze maatregelen van 1,5 m (de verwachting is dat de afstand van 1,5 meter blijft), de mogelijkheid om maar 20 personen toe te laten. Ook zijn de bar en keuken gesloten voor ons en moeten we zelf voor onze koffie/thee en frisdrank zorgen. Kan iedereen de spreker nog goed genoeg zien en horen; is er voldoende ruimte bij de garderobe en toiletten? We houden er ook rekening mee dat een spreker wellicht nog geen optredens wil doen als hij/zij in de risicogroepen valt.
De mogelijkheid bestaat ook dat er wellicht een tweede golf van het virus komt waardoor maatregelen weer aangescherpt zullen worden.
We weten dat een groot deel van onze leden zich in de risicogroepen bevindt. Deze leden kunnen of willen mogelijk niet deelnemen aan bijeenkomsten

Als organisatie volgen wij de richtlijnen en regels van het kabinet, RIVM en andere deskundigen en laten hierbij ook deels ons gezonde verstand gebruiken voor onze vereniging.

Dit alles heeft het bestuur van de Veghelse Vrouwen Organisatie doen besluiten om geen bijeenkomsten tot eind 2020 te organiseren.

Wij begrijpen dat dit een enorme impact zal hebben op onze leden. We blijven jullie steunen met tips en adviezen om ook in deze tijd op een andere manier toch het contact met elkaar te behouden. We willen, indien mogelijk, een paar contactochtenden of –middagen, verzorgen zodat we elkaar toch weer eens zien en kunnen praten met elkaar.

We hopen dat 2021 weer een veelbelovend jaar zal worden met nieuwe kansen om onze weg naar onszelf en de ander weer samen te ontdekken en te ervaren, een nieuw seizoen met als thema “Aandacht voor elkaar en Geluk”.

Het wordt een nieuwe, andere tijd, ook voor onze vrouwenvereniging. Toch nog voorlopig 1,5 m hanteren, graag elkaar even vastpakken voorlopig ook niet. We hebben allemaal zorgen, verdriet meegemaakt in afgelopen periode, maar zeker ook mooie positieve kanten van ons persoonlijk welzijn. Nieuwe ideeën, krachten en levenslessen opgedaan. Onze veerkracht, discipline, de eendracht die we als samenleving met elkaar opbrengen, is zeer geweldig. Beperkingen leiden ook vaak tot nieuwe mogelijkheden. Het geeft ons hoop en de overtuiging dat we deze zwarte pagina in onze geschiedenis op een goede dag toch om kunnen slaan. We willen nu samen met elkaar op pad gaan om weer een nieuwe, andere tijd op te bouwen voor onze vereniging. We gaan er vanuit dat we begin 2021elkaar weer kunnen ontmoeten, met andere bezigheden bezig zijn en met elkaar omgaan op een gezellige en ontspannende manier.

We hopen dat we elkaar toch af en toe kunnen ontmoeten, lief en leed delen met elkaar, dus goede aandacht voor elkaar.

We hebben weinig gebruik kunnen maken van onze locatie “De Lapvoet” en verder in het najaar gaat dit waarschijnlijk ook nog niet gebeuren. Dit heeft het bestuur doen besluiten om de contributie voor 2021 een keertje over te slaan. De volgende contributie voor het daarop volgende seizoen, dus voor het jaar 2022 gaat 1 jaar later in. Dus in najaar 2021 betalen we weer de contributie voor het daarop komende jaar 2022. Contributie blijft € 35,00.

Moeilijke tijden halen saamhorigheid in de mensen naar boven. Er zijn de afgelopen decennia continu crisissen geweest, en elke keer kwamen we weer er bovenop.

Hopelijk gaat het allemaal niet te lang meer duren en komen we deze moeilijke periode zonder grote problemen te boven.

Let een beetje op elkaar. De komende tijd blijft voor de een wat moeilijker  dan voor de ander.

Heel veel hartelijke en warme groeten met toch veel lichtpuntjes,

Tot de eerst volgende keer.