Off

De jaarvergadering was verplaatst van 22 januari naar 5 februari i.v.m. sneeuwval. Het avondje “keezen” dat eerst zou plaats vinden op deze avond, wordt doorgeschoven naar het nieuwe seizoen.

We begonnen met een evaluatie van het jaarprogramma 2018. Ook het financieel jaarverslag 2018 werd doorgenomen en goedgekeurd. De kascontrole was uitgevoerd door Tiny van Lankveld en Hermien van der Steen, volgend jaar komt Jeanne van de Sangen i.p.v. Tiny. Nadat nog enkele mededelingen waren gedaan, was het tijd voor een korte pauze.

Voor deze avond hadden we dhr. Maandonks, van Kempenhaeghe uit Eindhoven, uitgenodigd om uitleg te geven over slaapstoornissen.
Iedereen heeft wel eens moeite met slapen of is overdag wel eens slaperig, vermoeid en daardoor prikkelbaar. Maar als de klachten lang aanhouden, kan  er sprake zijn van een slaapstoornis. Aan een slaapstoornis kan een lichamelijk probleem ten grondslag liggen. Maar ook andere factoren kunnen een slaapstoornis veroorzaken. De gevolgen van een slaapstoornis voor iemands functioneren in het dagelijks leven verschillen per persoon. Het gebeurt regelmatig dat iemand zich niet bewust is van een mogelijk verband tussen klachten overdag en de kwaliteit van de slaap.
Wie te maken heeft met ernstige en complexe slaapstoornissen, kan terecht bij de specialisten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe. Top-somnologen en somnotechnologen werken voortdurend samen voor het stellen van de juiste diagnose. Zij passen uiteenlopende onderzoeksmethoden en behandelvormen toe om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen een zo optimaal mogelijke nachtrust kunnen genieten. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.kempenhaeghe.nl.

Het was een goede uitleg over de diverse slaapstoornissen en mogelijkheden tot behandeling. Na een mooi gedicht, voorgedragen door onze voorzitter, werd de avond afgesloten.