Off

We begonnen de avond met het bespreken van het jaarverslag en het financieel verslag. (26 personen aanwezig)
Nadat nog enkele andere mededelingen waren gedaan, werd het woord gegeven aan dhr. Barry van Brakel, vrijwilliger bij de WensAmbulance Brabant.
Nog één keer het ouderlijk huis zien. Naar de familie toe. Of die club bezoeken waar u altijd zo graag kwam. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn. Maar voor mensen die niet meer lang te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Omdat ze aan het bed gekluisterd zijn bijvoorbeeld – en zittend vervoer niet meer mogelijk is.
Gelukkig is er de WensAmbulance Brabant. Bemand door professionele vrijwilligers en uitgerust met comfortabele brancards, brengen wij terminaal zieken nog één keer naar hun favoriete plaats.
Gulle giften van sponsors, donateurs, verenigingen en particulieren, maken het mogelijk om ht vervoer gratis aan te bieden.
Na de uitleg van dhr. Van Brakel, hebben we ook de wensambulance, van binnen en buiten, kunnen bekijken.
Er werd deze avond € 125,- ingezameld t.b.v. de WensAmbulance.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.wensambulancebrabant.nl.
Het was een interessante avond.