Off

We begonnen de avond met het bespreken van het jaarverslag en het financieel verslag.

Nadat nog enkele andere mededelingen waren gedaan, werd het woord gegeven aan dhr. A. van der Steen, voormalig voorzitter van de Diakonie Veghel.

De Hulpdienst Diakonie is een gezamenlijk initiatief van de RK parochies in Veghel-centrum (parochies H.Hart, H.Johannes en H.Lambertus) en de Protestantse gemeente. De Hulpdienst Diakonie bestaat sinds 1991.

Als inspiratie dienen de Zeven Werken van Barmhartigheid.

De onderdelen van de Diakonie zijn: telefoondienst, ziekenbezoek, gezelschapsbezoek, vervoersdienst, rouwbezoek, caritas, klussendienst, bezoek ouderen, steunpunt rouwbegeleiding en het maatjesproject. Alle onderdelen werden uitgelegd.

Het was een interessante avond.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://www.parochiesveghel.nl/diakonie.htm.