Off

Deze lezing werd gegeven door Francien van de Ven. Zij heeft veel ervaring met dementie. Gedurende een periode van tien jaar heeft ze intensief voor haar schoonvader met Alzheimer gezorgd die, mede door hun inzet, tot zijn overlijden thuis heeft kunnen blijven wonen. Dankzij doorzetten, out of de box denken en niet te veel luisteren naar mensen die een andere mening toebedeeld waren is dat gelukt, en daar is ze nog altijd dankbaar voor. Sinds 2011 is ze werkzaam op een zorgboerderij in Mariahout waar ongeveer 30 mensen met een vorm van dementie wonen.

10 Omgangstips Samenwerken voor betere dementiezorg

 • Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
 • Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.
 • Kijk goed of u wordt begrepen: maak oogcontact en blijf op ooghoogte. Ondersteun waar mogelijk uw woorden met lichaamstaal.
 • Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.
 • Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend.
 • Zeg wat u gaat doen.
 • Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen, maar benadruk wat goed gaat.
 • Vat kritiek of boosheid niet meteen persoonlijk op.
 • Wees flexibel. Bekijk per situatie wat u het beste kunt doen voor de persoon met dementie.
 • Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden of huisarts.

 • De Stichting Vrienden van het Geluksmoment ondersteunt activiteiten en projecten voor mensen met dementie. Iedereen kan een aanvraag indienen passende bij de doelstelling van de stichting.
 • Stichting Vrienden van het Geluksmoment heeft een drietal doelen, namelijk:
 • Het faciliteren van geluksmomenten voor mensen met dementie.
  Bevorderen van de betere bejegening van mensen met dementie.
  Bevorderen van de integratie van mensen met dementie in de samenleving.
 • Meer informatie: www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl.

Nog meer informatie over goed omgaan met dementie kun je vinden op: www.samendementievriendelijk.nl

Het was een heel interessante avond.