Nieuw seizoen 2019-2020 Geplaatst 6 augustus 2019

Off

Het is weer gelukt om een mooi en divers programma te maken.

Het thema voor dit jaar is “Samen Ontdekken”.

Dus niet meer terugkijken naar hoe het was, maar een programma maken voor vrouwen van nu!!!

Het blijft van groot belang dat vrouwen zich om elkaar bekommeren in hun levensverhalen en ontwikkelingen, naar elkaar omzien en blije en verdrietige gebeurtenissen samen delen/vieren.

Wij als bestuur, willen alle leden bedanken voor het aanwezig zijn bij verschillende activiteiten, de inzet en de fijne samenwerking in het afgelopen jaar. Wij als bestuur hopen dat wij een programma te bieden hebben, waar voor iedereen wat bijzit.

Hopelijk mogen wij jullie op veel activiteiten begroeten.

Samen kunnen we veel, alleen kunnen we niets!

We wensen jullie een fijn verenigingsjaar toe,

Namens het bestuur,

Jos van Dijk.

Een klein beetje aandacht
Soms een lach en een traan
Een hand op je schouder
Dicht tegen je aan
Dat heeft iedereen nodig
Dit kleine gebaar
Het geeft zoveel vreugde
Als je dit doet voor elkaar

Zien soms even, aanraken als het kan,
een ervaring vasthouden is niet mogelijk
er over vertellen wel.