Oorsprong

Onze vrouwenvereniging Veghelse Vrouwen Organisatie vindt haar oorsprong bij de Boerinnenbond Veghel die in 1929 is opgericht. In 1967 werd de naam veranderd in Katholieke Vrouwen Organisatie van de NCB, afgekort KVO. De naam veranderde maar niet de inhoud.

Uiteindelijk werden steeds meer vrouwen lid van deze vereniging die werkzaam waren buiten de agrarische sector, dames met wisselende interesses, ervaringen en achtergronden. In december 2014 is het hoofdbestuur van KVO gefuseerd met Vrouwen van Nu.

Na 85 jaar, in 2014, heeft KVO afdeling Veghel na rijp beraad besloten om als zelfstandige, onafhankelijke vereniging in 2015 verder te gaan. Met 60 oud- KVO leden werd Veghelse Vrouwen Organisatie gestart.